Vše o nákupu

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

  • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím reklamačního formuláře.
  • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.
  • Pokud je reklamované zboží zasílané poštou, musí být odesláno doporučeně s pojistnou částkou v hodnotě ceny zboží.
  • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.
  • V případě vyplnění formuláře Vám do dvou pracovních dnů zašleme informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti nebo adresu, kam zašlete reklamované zboží. K uplatnění reklamace můžete také využít naší kamenné prodejny. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
  • Kontaktovat můžete i nás, telefonicky na číslo: 286 84 09 69 s řešením problému Vám pomůžeme.
  • Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

  • - na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě - na znečištění přístroje, jeho snímačů a jejich případné čištění - na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku - pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití - na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.), nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.

Formulář na odeslání reklamace

 
 
 
g-obchod.cz elektro-akce.cz grily.cz stany-spacaky.cz  
přihlášení
© Gladius-internet.cz
TOPlist